solární panely

I když se to na první pohled asi nezdá, i v České republice lze získat ze slunce poměrně značné množství energie. Ať už je to energie elektrická nebo teplo.

Přeměna slunečního záření na elektrickou energii není zatím v malém měřítku ekonomická, získávání tepla se vyplatí však již dnes. Na instalaci solárních panelů lze získat dotaci od státu. Solární panely se tak mohou stát podstatným zdrojem energie inteligentního domu.

Pro firmu Rakowski není problém s tím, solární panely nainstalovat.

Jak to funguje?

Sluneční teplo, které dopadá na plochu solárního panelu, se v absorbéru, který je nejčastěji kovový, přemění na teplo. Toto teplo z absorbérů odebírá teplonosné médium, nejčastěji nemrznoucí směs, které je odvádí do výměníku, kde se teplo uchovává nebo předává k dalšímu použití (vytápění objektu či bazénu, ohřev TUV). Tento jednoduchý princip však není snadné technicky realizovat – absorbér musí pohlcovat dostatečné množství tepla a zároveň ho co nejméně vyzařovat, celý systém musí být velmi dobře izolován aby nedocházelo ke ztrátám, solární panely musí být zároveň odolné a mít dostatečně dlouhou životnost. V dnešní době však všechny tyto technologické obtíže dokázalo zvládnout již poměrně velké množství výrobců a tak reálnému nasazení solárních panelů jako zdroje energie nic nebrání.